dental implant

Зъбни импланти

Как се задържат в костта?

Всяка година все повече и повече хора се възползват от процедурата по поставяне на зъбни импланти. За разлика от другите алтернативи за заместване на липсващи зъби, денталните импланти са най-дългосрочното решение. Но как зъбните импланти остават на място? Точно за това говорим в новата ни блог статия. Приятно четене!

Какво представляват зъбните импланти?

Зъбните импланти са малки метални изделия, изработени от различни материали, предимно титаний и цирконий, които заместват корена на зъба. Съществуват най-общо два вида зъбни импланти двучастови (класически) и едночастови (базални и компресивни).

Те се поставят хирургично, директно в челюстната кост от лекар - дентален имплантолог. Веднъж поставени, зъбните импланти се осеоинтегрират (сливат) с костта и се “закрепят” трайно, като това не им позволява да падат или да се разклащат.

Когато бъдат поставени правилно, по протокол, от зъболекар с подходящия набор от умения и опит, зъбните импланти могат да служат на пациента за цял живот.


Какво представлява процесът осеоинтеграция на зъбните импланти?

Зъбните импланти са проектирани така, че да заместват липсващия корен на зъба. Различните видове зъбни импланти се поставят в различните части на костта. Например, класическите импланти се поставят в спонгиозната (по-пореста кост), а базалните импланти в кортикалиса (по-твърдата кост).

Веднага щом зъбните импланти бъдат поставени в костта, започва процесът осеоинтеграция. Остеоинтеграцията е анатомичен процес, който спомага за “сливането” или пряката връзка (свързване) между костта и импланта. Обикновено, цялостната остеоинтеграцията настъпва за период от шест седмици до шест месеца, в зависимост от местоположението на имплантите и здравето на челюстната кост. През това време могат да се поставят временни зъби. След като имплантите са напълно интегрирани, биват фиксирани постоянните коронки.


От какво зависи успехът на просеца осеоинтеграция?

Успехът на процеса осеоинтеграция зависи от общото здравословно състояние на пациента, затова на първо място е важно той да е подходящ кандидат за извършване на дентално имплантологично лечение. Обективна преценка може да бъде направена след внимателно планиране и изготвяне на подходящ план на лечение от лекуващия лекар.


Успешното задържане на зъбните импланти в костта зависи и от други важни фактори като:

- Видът на зъбните импланти -

Различните имплантологични системи имат и различен протокол, който пряко определя продължителността на процеса осеоинтеграция. 

- Видът на материалите за изработване на зъбните импланти -

При експерименти за влиянието на материалите върху костната интергация е установено, че е най-подходящо да се използват титаниеви зъбни импланти.

Също така, материалите могат да са причина за поява на възпалителни процеси ако те не са биосъвместими с човешкия организъм, което може да попречи на добрата осеоинтеграция на имплантите.

- Качеството на костта -

От качеството на костта зависи не само първоначалната и последващата стабилност на зъбния имплант, но също така и костната регенерация. Колкото повече костни клетки има, те толкова по-добре се свързват с повърхността на импланта.

- Употреба на тютюневи изделия -

Пушенето ограничава процеса осеоинтеграция и увеличава риска имплантите да не се слеят правилно с костта след поставянето им. Никотинът влияе пряко върху притока на кръв и растежа на костните клетки, два фактора, които са от съществено значение за остеоинтеграцията.

- Дизайнът на зъбните импланти -  

Производителите на качествените зъбни импланти залагат изключително много на дизайна, с който ги проектират. Колкото по-съвместим е дизайнът с анатомията на човешката кост, толкова по-голям е шансът за успешна осеоинтеграция на зъбния имплант.

 

Предстои Ви имплантологично лечение? Свържете се с нас за безплатна консултация, чрез контактната ни форма.

 

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com