Email: contact@nurident.com Tel: +359 88 777 0703

Базална имплантология

Какво представлява имплантът и по-специално базалният имплант?

Зъбният имплант представлява метално изделие, предвидено да даде механична основа на една или повече коронки, след като се внася в челюстите в определена позиция. Той е устойчив и пълноценен заместител на зъбния корен в зоните на обеззъбяването. Съществуват два вида дентални импланти - с отложено и незабавно натоварване. Най-често имплантът е изработен от титан и в различните ситуации е необходимо различно време, преди той да бъде надграден с коронка. Титанът е биоинертен материал и напълно съвместим с човешката кост, в която той се интегрира напълно.

Базална имплантология

През последните години, лечението с базални импланти се открои като надеждна стратегия, с широки показания и почти неограничени възможности. Чрез тях се възстановява липсата на един или повече зъби. Благодарение на зъбните импланти могат да бъдат лекувани над 95% от случаите, които преди се решаваха с носене на протези. Също така, имплантирането е често предпочитана алтернатива пред използването на мостове. При тях е нужно изпиляването на съседни зъби, които да служат като упора за носенето на моста. Често тези съседни зъби могат да бъдат интактни (напълно здрави), което означава, че трябва да се изпилят много здрави твърди зъбни тъкани.

Базална имплантология

Какви са основните предимства на базалната имплантология?

  • Базален означава “основен”, тоест базалният имплант се внася в основата на челюстните кости, за разлика от страндартните (крестални) импланти, които се разполагат в по-горните (крестални) части (алвеоларен гребен). Базалният имплант може и трябва да бъде натоварен непосредствено (immediately/имедиатно) след поставянето му и това е едно от предимставата на тази система. Освен това, базалните импланти не изискват допълнителни операции за добавяне на костен материал, в случаите на напреднала костна атрофия на челюстите. Това ги прави отличен избор дори в сложните случаи на обеззъбяване.

Базална имплантология

  • Едно от най-основните предимства на базалните импланти е, че те не са противопоказни при пациенти с хронични заболявания (пародонтит, умерена до тежка костна атрофия, диабет, високо кръвно налягане), а също така и тютюнопушене. Това е така, защото рискът от околоимплантна инфекция е сведен до минимум, поради специфичния профил на импланта. Базалният имплант е едночастов и манипулацията по поставянето му не изисква допълнителни компоненти и процедури.

Пълна промяна на усмивката със зъбни импланти за 3 дни

1-ви ден

- Ще Ви бъде направена ортопантомография (панорамна снимка), а при нужда и триизмерна томография (3D скенер).
- Въз основа на направените рентгенови изследвания, ще последва консултация с д-р Нури, на която ще Ви бъде изготвен индивидуален лечебен план.
- Ако сте взели решение, че желаете да Ви бъде извършена процедурата по поставяне на базални зъбни импланти в клиника НУРИДЕНТ, е необходимо да подпишете документи за информирано съгласие, чрез които ние ще гарантираме за пълното Ви спокойствие по време на цялата процедура.
- След подписване на документацията, ще преминете към консултация с кардиолог-интернист. Преди започването на каквато и да било хирургична манипулация, при необходимост, ще бъде направена премедикация (ако страдате от високо кръвно налягане, аритмия, алергии, диабет или имате други общи заболявания).
- Ще Ви бъдат направени интраорални снимки, които служат за фотодокументация на клиничния случай преди, по време и след циментирането на постоянните конструкции, за да може да се отчетат резултатите от лечението.
- Операцията започва с поставянето на локална анестезия, тъй като е необходимо оперативното поле да бъде обезболено, за да се чувствате максимално комфортно по време на процедурата. (При желание от страна на пациента и след изричното съгласие на лекуващия лекар, стоматологичната процедура може да бъде извършена под седация. За това е необходимо предварително планиране по време на консултацията.)
- Преминава се към екстракция на всички неперспективни зъби, ако разбира се, такива са предвидени в плана на лечение.
- Базалните зъбни импланти се поставят веднага след изваждането на зъбите и се назначава контролна панорамна рентгенова снимка.
- След поставянето на зъбните импланти, орален хирург осъществява пластиката на меки и твърди тъкани около имплантите и зашива раните. Тази манипулация цели да коригира алвеоларния гребен и да редуцира постекстракционната резорбция, т.е. да намали свиването на меките и твърди тъкани в зоните, в които са били вадени зъби.
- Вземат се отпечатъци от зъбните импланти, които се изпращат в денталната лабораторията на клиниката.
- Посредством специален софтуер, се прави Дизайн на усмивката (Smile Design). Чрез него Вие може да придобиете задълбочена представа за бъдещата Ви усмивка, избирайки формата, големината, размера и цвета на зъбите.
- След приключване на операцията, лекуващият лекар ще Ви предпише медикаменти.

Базална имплантология
Базална имплантология
Базална имплантология
Базална имплантология

2-ри ден

Извършване на първата проба на бъдещата конструкция. След това, конструкцията се връща в зъботехническата лаборатория, за да бъде нанесена керамиката и направени нужните корекции.

Пълна промяна на усмивката със зъбни импланти за 3
Пълна промяна на усмивката със зъбни импланти за 3
Пълна промяна на усмивката със зъбни импланти за 3
Пълна промяна на усмивката със зъбни импланти за 3

3-ти ден

Извършване на окончателната проба на постоянната металокерамична конструкция. Това е денят, в който Вие може да се видите с Вашата напълно нова усмивка.
При одобрение на формата, цвета и големината на зъбите, конструкцията се циментира постоянно.
В случай на множествена екстракция (изваждане на повече зъби), по преценка на лекуващият лекар, могат да Ви бъдат изработени временни зъби за период от 2 до 3 месеца.

Запознайте се с част от клиничните ни случаи (снимки, видео, коментари).

Пълна промяна на усмивката със зъбни импланти за 3
Пълна промяна на усмивката със зъбни импланти за 3

Временни или постоянни конструкции? Кой вариант да изберeте?

В дентална клиника НУРИДЕНТ държим пациентите ни да бъдат максимално информирани за всяка манипулация, за да можем заедно да вземем най-доброто решение за всеки индивидуален случай.
Лечението по поставяне на базални импланти се извършва в един или в два етапа, а това се определя пряко от индивидуалния план на лечение. Ако в него не са включени екстракции на зъби, процедурата приключва в рамките на 3 дни.
В случай, че в плана на лечение са предвидени множествени екстракции на зъби, процедурата е необходимо да протече в два етапа. По време на първия етап, който трае три дни, всички зъби ще бъдат извадени, а след това ще поставим част от зъбните импланти. На третия ден биват поставени временните зъби, които пациентът използва 3 месеца. Те не се свалят, циментират се за имплантите, изглеждат естествено и можете да се усмихвате и храните с тях.Защо е необходимо да измине този период от 3 месеца?


При множествена екстракция на зъбите стартира естествен процес по ремоделиране на меките и твърди тъкани, което от своя страна може да доведе до разстояние между коронките и венеца, а това да предизвика бъдещи възпаления. Поради тази причина поставяме временни зъби и изчакваме този процес да премине, за да вземем нов отпечатък. По този начин, поставяйки постоянните конструкции, те ще “лягат” идеално върху венеца. Когато пациентът се върне отново в Дентална клиника Нуридент, за втория етап от лечението, се поставят останалата част от зъбните импланти, снемат се нови отпечатъци и се циментират постоянните конструкции.


Каква е цената на цялата процедура по поставяне на базални импланти?


Цената по поставяне на базални импланти при напълно обеззъбени челюсти е пакетна и е една и съща, независимо дали процедурата се извършва в един или два етапа. Повече за пакетните ни цени и какво включват те, може да намерите тук , в раздел “Пакетни Цени - Имедиатни зъбни импланти (базални и компресивни)”.


Ако не се нуждаете от цялостно лечение, а от поставяне на единични зъбни импланти, цените може да намерите тук , в раздел “Имплантология”.


Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com