Базална имплантология

Какво представлява имплантът и по-специално базалният имплант? Зъбният имплант представлява метално изделие, предвидено да даде механична основа на една или повече коронки, след като се внесе в челюстите в определена позиция. Той е устойчив и пълноценен заместител на зъбния корен в зоните на обеззъбяването. Най-често имплантатът е направен от титан и в различните ситуации е необходимо различно време, преди той да бъде надграден с коронка. Титанът е биоинертен материал и напълно съвместим с човешката кост, в която той се интегрира напълно.

Базална имплантология

Съществуват два вида дентални импланти, по отношение на това кога се поставя завършената протезна конструкция и съответно кога се натоварват самите импланти – с отложено и незабавно натоварване. През последните години, лечението с базални импланти се открои като надеждна стратегия, с широки показания и почти неограничени възможности. Чрез тях се възстановява липсата на един или повече зъби. Благодарение на имплантите могат да бъдат лекувани над 95% от случаите, които преди се решаваха с носене на протези. Също така, имплантирането е често предпочитана алтернатива пред използването на мостове. При тях е нужно изпиляването на съседни зъби, които да служат като упора за носенето на моста. Често тези съседни зъби могат да бъдат интактни (напълно здрави), което означава, че трябва да се изпилят много здрави твърди зъбни тъкани.

Базална имплантология

Какви са основните предимства на базалната имплантология?

  • Базален означава “основен”, тоест базалният имплант се внася в основата на челюстните кости, за разлика от страндартните (крестални) импланти, които се разполагат в по-горните (крестални) части (алвеоларен гребен). Базалният имплант може и трябва да бъде натоварен непосредствено (immediately/имедиатно) след поставянето му и това е едно от предимставата на тази система. Освен това, базалните импланти не изискват допълнителни операции за добавяне на костен материал, в случаите на напреднала костна атрофия на челюстите. Това ги прави отличен избор дори в сложните случаи на обеззъбяване.

Базална имплантология

  • Тютюнопушенето и диабетът не са противопоказания за лечение с базални импланти. Това е така, защото рискът от околоимплантна инфекция е сведен до минимум, поради специфичния профил на импланта. Базалният имплант е едночастов – не изисква допълнителни компоненти и процедури за поставянето им (намаляват се изискванията за бюджет и време). Всички манипулации, касаещи тъканите в устната кухина, се извършват с местна упойка, а останалите в собствената ни зъботехническа лаборатория. Това гарантира пряк, непосредствен и постоянен контрол за оптимален резултат. В рамките на една седмица, зъбната рехабилитация на челюстите е предвидим и успешен протокол в НУРИДЕНТ.

Пълна промяна на усмивката със зъбни импланти за 3 дни

1-ви ден

Ще Ви бъде направена ортопантомография (панорамна снимка), а при нужда и триизмерна томография (3D скенер).
Въз основа на направените рентгенови изследвания, ще последва консултация с д-р Нури, на която ще Ви бъде изготвен индивидуален лечебен план.
Ако сте взели решение, че желаете да Ви бъде извършена процедурата по поставяне на базални зъбни импланти в клиника НУРИДЕНТ, е необходимо да подпишете документи за информирано съгласие, чрез които ние ще гарантираме за пълното Ви спокойствие по време на цялата процедура.
След подписване на документацията, ще преминете към консултация с кардиолог-интернист. Преди започването на каквато и да било хирургична манипулация, при необходимост, ще бъде направена премедикация (ако страдате от високо кръвно налягане, аритмия, алергии, диабет или имате други общи заболявания).
Ще Ви бъдат направени интраорални снимки, които служат за фотодокументация на клиничния случай преди, по време и след циментирането на постоянните конструкции, за да може да се отчетат резултатите от лечението.
Операцията започва с поставянето на локална анестезия, тъй като е необходимо оперативното поле да бъде обезболено, за да се чувствате максимално комфортно по време на процедурата. (При желание от страна на пациента и след изричното съгласие на лекуващия лекар, стоматологичната процедура може да бъде извършена под седация. За това е необходимо предварително планиране по време на консултацията.)
Преминава се към екстракция на всички неперспективни зъби, ако разбира се, такива са предвидени в плана на лечение.
Базалните зъбни импланти се поставят веднага след изваждането на зъбите и се назначава контролна панорамна рентгенова снимка.
След поставянето на зъбните импланти, орален хирург осъществява пластиката на меки и твърди тъкани около имплантите и зашива раните. Тази манипулация цели да коригира алвеоларния гребен и да редуцира постекстракционната резорбция, т.е. да намали свиването на меките и твърди тъкани в зоните, в които са били вадени зъби.
Вземат се отпечатъци от зъбните импланти, които се изпращат в денталната лабораторията на клиниката.
Посредством специален софтуер, се прави Дизайн на усмивката (Smile Design). Чрез него Вие може да придобиете задълбочена представа за бъдещата Ви усмивка, избирайки формата, големината, размера и цвета на зъбите.
След приключване на операцията, лекуващият лекар ще Ви предпише медикаменти.

Базална имплантология
Базална имплантология
Базална имплантология
Базална имплантология

2-ри ден

Извършване на първата проба на бъдещата конструкция. След това, конструкцията се връща в зъботехническата лаборатория, за да бъде нанесена керамиката и направени нужните корекции.

Пълна промяна на усмивката със зъбни импланти за 3
Пълна промяна на усмивката със зъбни импланти за 3
Пълна промяна на усмивката със зъбни импланти за 3
Пълна промяна на усмивката със зъбни импланти за 3

3-ти ден

Извършване на окончателната проба на постоянната металокерамична конструкция. Това е денят, в който Вие може да се видите с Вашата напълно нова усмивка.

При одобрение на формата, цвета и големината на зъбите, конструкцията се циментира постоянно.

В случай на множествена екстракция (изваждане на повече зъби), по преценка на лекуващият лекар, могат да Ви бъдат изработени временни зъби за период от 2 до 3 месеца.

- В дентална клиника НУРИДЕНТ държим пациентите ни да бъдат максимално информирани за всяка манипулация, за да можем заедно да вземем най-доброто решение за всеки индивидуален случай.

Пълна промяна на усмивката със зъбни импланти за 3
Пълна промяна на усмивката със зъбни импланти за 3

Временни или постоянни конструкции? Кой вариант да избера?

Временни или постоянни конструкции? Кой вариант да избера?
В дентална клиника НУРИДЕНТ държим пациентите ни да бъдат максимално информирани за всяка манипулация, за да можем заедно да вземем най-доброто решение за всеки индивидуален случай.
Единственият недостатък на имедиатното имплантиране е, че ако в рамките на няколко дни се извърши множествена екстракция на зъбите, поставят се импланти и се протезира върху тях, чрез постоянни конструкции, след време е възможно да се получи отстояние между конструкциите и венеца. Това е напълно нормален физиологичен процес. Макар разстоянието да е минимално, в рамките на милиметри, то може да предизвика дискомфорт у пациента, натрупване на хранителни остатъци и незадоволителна естетика.
При пациенти, в чийто план на лечение е включена хирургична манипулация за множествена екстракция, препоръчваме да изберат варианта с поставяне на временни зъби. За цялостно възстановяване на усмивката, ще бъдат необходими две посещения в София и няколко посещения в клиника Нуридент.
При първото посещение в София, ще е необходимо да ни посетите 3 последователни дни, в които ще извършим всички манипулации, описани във вариант „Нова усмивка за 3 дни“. Единствената разлика е, че ще Ви бъдат поставени временни конструкции, които да носите в срок от 2-3 месеца.
По време на посочения период, меките и твърди тъкани ще се възстановят и моделират напълно, а с това риска от бъдещ дискомфорт ще бъде сведен до минимум. Носейки ги, пациентът лесно ще прецени дали му е комфортна височината на прикуса. Временните зъби ще ни послужат и за ориентир при Дизайн на усмивката (Smile Design).
След 3 месеца, пациентът идва отново в клиника НУРИДЕНТ. Свалят се временните зъби, ако е необходимо, се поставят допълнително зъбни импланти, взимат се отпечатъци за постоянните конструкции и се прави контролна панорамна рентгенография.
Правят се интраорални и екстраорални снимки и се пристъпва към Дизайн на усмивката (Smile Design). Чрез него Вие може да придобиете задълбочена представа за бъдещата Ви усмивка, избирайки формата, големината, размера и цвета на зъбите.
Отпечатъците се изпращат в дентална лаборатория и при следващото посещение в клиника НУРИДЕНТ. Готовите постоянни конструкции се циментират трайно.

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com