covid 19 why is it safe

Дентално лечение и Covid 19

Защо е безопасно да ни посетите по време на пандемия?

Световната пандемията от Covid 19 сериозно ограничи достъпа до наглед нормални услуги, част от които също е и денталното лечение. Редица дентални практики затвориха или работят с по-малък кадрови ресурс и намалено работно време, а хората започнаха да се притесняват за безопасността си, когато посетят друго място, различно от дома им. Има ли причина да се страхувате да потърсите дентална помощ по време на пандемия и защо е безопасно да посетите дентална клиника “Нуридент”? Четете в новата ни статия.

В дентална клиника "Нуридент" се отнасяме изключително сериозно и отговорно към глобалната пандемия, затова сме взели още по-сериозни предпазни мерки, за да намалим до минимум разпространението на коронавирус в нашите обекти:

 

- Носенето на защитна маска е задължително, както за служителите, така и за пациентите ни, които се намират в общите помещения.

- Всички манипулации и интервенции в Нуридент се извършват само след предварително записан час, за да ограничим до минимум струпването на пациенти.

- Безконтактни дозатори за дезинфекция на ръцете. Ще ги откриете на входа на всеки наш обект.

- Площта, с която разполага клиника Нуридент е достатъчно голяма, за да предвидим разстояние от 2 м между пациентите в общите части.

- Задължително измерване на телесната температура на всеки пациент, при влизане в обекта, с безконтактен термометър.

- В клиника Нуридент използваме специална машина за дезинфекция на въздуха.

- Обстойна дезинфекция, почистване и проветряване на медицинската практика след всеки пациент.

- Почистване на всички повърхности в клиниката с дезинфектант на всеки 2 часа.

- Почасово проветряване на общите помещения.

- Възможност за безконтактно плащане.

- Допълнителна защита за нашия медицински персонал със специално работно облекло.

- Маркетинговият ни екип работи в отделна сграда, за да сведем до минимум броя на хората, които физически пациентите ни ще срещнат в нашите дентални обекти.

- Всекидневно измерване на телесната температура на всеки служител, преди изпълнение на работните задачи.

 

Нуждаете се от дентална медицинска помощ? Запишете своя безплатен час за консултация чрез контактната ни форма.

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com