Email: contact@nurident.com Tel: +359 88888888

ایمپلنت کلاسیک

ایمپلنت های کلاسیک دارای دو قسمت است و در استخوان نرم (استخوان اسفنجی) قرار می گیرند. شرط بسیار مهم برای قرارگیری آنها وجود مقدار زیادی از استخوان در جهت عمودی است. در برخی موارد ، نیاز به لیفت سینوس و تقویت استخوان وجود دارد که به نوبه خود باعث طولانی تر شدن روند درمان و گران تر شدن آن می گردد. و به همین دلیل ، دوره درمان می تواند بیش از یک سال ادامه یابد. پس از قرار دادن ایمپلنت برای فک فوقانی ، 6 ماه و برای فک پایین (MS) حدود 3 ماه زمان لازم است ، پس از آن عمل کاشت دندان انجام میگیرد - پیچ جلد ایمپلنت برداشته می شود و پایه اتصال برای حدود 10 تا 14 روز قرار داده میشود.

classic implant

در مراجعه بعدی ، این پایه برداشته شده ، تا فشار روی آن برداشته شود و سپس پایه اتصال مجددا بارگذاری می گردد. و این آخرین باری است که برای بیمار برای ترمیم و سیمان سازه انجام میگردد. انجام معاینات منظم، پیشگیری و بهداشت دهان و دندان بصورت روتین ضروری است. این روش درمان برای بیمارانی که در خارج از کشور زندگی می کنند ، دشوار است زیرا بیمار باید چندین بار برای مراحل مختلف درمان مراجعه کند. ایمپلنت های کلاسیک برای موارد آتروفی استخوان مناسب نیستند.

classic implant
Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com