x-ray

Панорамна рентгенова снимка и 3D скенер

Опасни ли са?

Денталните панорамни скенери и 3D денталните скенери значително подобриха предвидимостта на резултатитe от стоматологичните интервенции, особено що се касае до оперативните такива. Въпреки това, с появата им възникна и въпросът, дали тези технологии са напълно безвредни за човешкото здраве или могат да подпомогнат появата на тумор и развитието на рак. Ето защо ще се опитаме да разберем, какво е съотношението между ползата и риска от този вид изследвания, като същевременно ще опишем подробно предпазните мерки, които трябва да се вземат, за да се избегнат бъдещи здравословни проблеми.

Защо са необходими панорамните рентгенови снимки или диагностиката с 3D скенер?


Панорамната рентгенова (OPG) снимка е абсолютно необходимо изследване, целящо да даде обстойна информация за цялостното състояние на челюстта, тъй като чрез нея се визуализират всички зъби, горна и долна челюст и околоносни (максиларни) синуси. Благодарение на OPG снимката лекуващият лекар може да разбере, какво е състоянието на всички зъби, дали има патологични промени в костта, ретенирани зъби, кисти, хоризонтална и вертикална загуба на кост (пародонтит), темпоромандибуларни стави (ТМС), канал мандибуларис, мъдреци и стави.

3D скенерът най-често се използва като метод за успешно планиране при поставянето на дентални импланти, както и за 3D имплантиране. 3D скенер диагностиката се използва още за определяне дебелината и размера на костта, точно разположение на максиларните синуси и тяхното състояние, разположение на мандибуларния канал за поставяне на импланти или вадене на мъдреци, наличие на грануломи, кисти и периодонтити.
3D скенерът позволява да се моделира цялата челюст в три измерения, за да се симулира интервенцията по много прецизен начин и да се постигнат най-добрите възможни резултати.

Какви са рисковете от направата на панорамна рентгенова снимка и 3D скенер?


Ежедневно всеки човек приема определена доза радиация от естествения природен фон. Правейки си секторна зъбна снимка, например, пациентът получава дозата радиация, която би получил от естествения природен фон в рамките на 1 ден. Това доказва твърдението, че йонизиращата радиация на рентгеновите лъчи, използвани за дентални цели, е много ниска.
Изчислено е, че направата на една зъбна снимка може да е толкова опасна, колкото шансът за пътен инцидент при 100 километрово пътуване.
Рискът от облъчване при направата на рентгеново изследване е пренебрежимо малка от опасността денталният проблем да не е открит навреме и да предизвика усложнения.

Какви са предпазните мерки за извършване на дентални рентгенови изследвания?


В Европа денталните хирурзи са задължени да посещават редовни курсове за обучение по радиология, за да следят развитието на техниките и устройствата. Затова, те са напълно наясно с предпазните мерки, които трябва да се вземат и правят всичко възможно, за да защитят здравето на пациентите.
По време на изследването, за максималната безопасност на пациента, той е необходимо да премахнете всички метални неща от себе си (бижута, аксесоари и т.н.). След това рентгеновият лаборант ще Ви постави оловна престилка и яка, които ще Ви предпазят от радиационното облъчване.

Може ли да се правят дентални рентгенови изследвания на бременни жени?


Преди да се пристъпи към направа на рентгеново изследване, е необходимо пациентката да се консултира с личния си акушер гинеколог и своевременно да информира рентгеновия кабинет. Дентални рентгенови снимки могат да се правят само ако е наистина наложително. Изследването се провежда при строг протокол – поставяне на защитна яка и оловна престилка, която цели да предпази както майката, така и плода от облъчване. При така взетите мерки, опасността е сведена до минимум.

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com