Email: contact@nurident.com Tel: +359 88 777 0703

Пациент на 70 години. Клиничната находка включва: Силно атрофирала горна челюст и тежък пародонтит в долна челюст, нарушена естетика, оклузия и функция. Придружаващи заболявания: инсулинозависим диабет, артериална хипертония. Активен пушач. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на 8  имедиатни бикортикални зъбни импланта, в горна челюст и 8  имедиатни бикортикални импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху зъбните  импланти, чрез металокерамични конструкции. Без необходимост от синус-лифт и аугментация, напълно безболезнено.
Срок за лечение:  3 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com