بیمار 56 ساله است. یافته های بالینی عبارتند از: پریودنتیت مزمن ، از بین رفتن برخی از دندانها در فک فوقانی ، پوسیدگی های متعدد، چندین تاج دندان شکسته. از بین رفتن زیبایی ، عدم قرار گیری دندانها روی هم و اختلال در عملکرد. بیمار دخانیات مصرف میکند. برنامه درمانی شامل: کشیدن کلیه دندان ها ، کاشت 10 ایمپلنت فوری بازال در فک فوقانی و 8 ایمپلنت فوری بازال در فک تحتانی ، ترمیم بافت نرم و سخت و بارگذاری پروتز بر روی ایمپلنت های کاشته شده. پروتز ساخته شده با لیزر e. max ceram. هدف از درمان: ترمیم و بازیابی زیبایی، بهبود عملکرد دندانها. مدت زمان درمان: 6 روز

دکتر درمانگر: دکتر نوری

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com