Email: contact@nurident.com Tel: +359 88888888

بیمار 63 سال دارد. یافته های بالینی عبارتند از: پریودنتیت شدید ، جابجا شدن شدید دندان های ، از دست دادن برخی از دندانها در فک های فوقانی و تحتانی ، که در آن قسمت آتروفیک شدید نیز مشاهده میشود. عدم زیبایی ، عدم قرار گیری دندانها روی هم و اختلال در عملکرد. بیماریهای همزمان - فشار خون. برنامه درمانی شامل: کشیدن کلیه دندان ها ، کاشت 11 ایمپلنت فوری دندان در فک فوقانی و 9 ایمپلنت فوری دندان در فک تحتانی ، ترمیم بافت نرم و سخت و بارگذاری پروتز بر روی آن. پروتز ساخته شده با لیزر و سرامیک IPS e. max ceram. هدف از این درمان ، ترمیم زیبایی و بهبود عملکرد است. در این روش نیازی به تقویت استخوان و لیفت سینوس وجود ندارد. مدت زمان درمان: 6 روز

دکتر درمانگر: دکتر نوری

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant Nurident

basal implant dental implant nurident

use keywords 50 Chars

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com