بیمار 44 ساله است. یافته های کلینیکی عبارتند از: پریودنتیت مزمن ، از بین رفتی برخی ازدندانها در فک فوقانی و تحتانی ، آتروفی شدید در فک فوقانی ، پوسیدگی برخی از دندان ها ، تاج قدیمی شکسته و از بین رفتن زیبایی ، عدم قرار گیری دندانها روی هم و اختلال در عملکرد آن. برنامه درمانی شامل: کشیدن کلیه دندانها ، کاشت 11 ایمپلنت فوری دندان در فک فوقانی و 9 کاشت ایمپلنت فوری دندان در فک پایین، ترمیم بافت نرم و سخت و بار گذاری پروتز ساخته شده با لیزر و سرامیک IPS e. max ceram. ترمیم زیبایی ، و بهبود عملکرد. مدت زمان درمان: 6 روز

دکتر درمانگر: دکتر نوری

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com