بیمار 55 سال دارد. یافته های بالینی عبارتند از پریودنتیت ، از دست دادن بخشی از دندانها در فک های فوقانی و تحتانی ، آتروفی شدید در نواحی بدون دندان، عدم قرار گیری فک ها روی هم و اختلال در عملکرد ، از بین رفتن زیبایی. برنامه درمانی شامل: کشیدن کلیه دندان ها ، کاشت 9 ایمپلنت فوری دندان در فک فوقانی و 8 ایمپلنت فوری دندان در فک پایین ، ترمیم بافت نرم و سخت و بارگذاری پروتز دندان می باشد که پروتز بوسیله لیزر و سرامیک IPS e.max ceram ساخته شده است مدت زمان درمان: 6 روز

دکتر درمانگر: دکتر نوری

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com