بیمار 72 ساله است و دارای فکهای کاملاً از بین رفته ، آتروفی شدید فکهای فوقانی و تحتانی و بیماری همراه آن - دیابت است. برنامه درمانی شامل کاشت 8 ایمپلنت فوری دندان در فک تحتانی و قرار دادن ساختار متال سرامیک روی ایمپلنت های دندانی است. این روش درمان کاملاً بدون درد است. در این مرحله از درمان ، بیمار تصمیم گرفت فقط فک پایین را انجام دهد ، برای فک فوقانی پروتز پلاک موقتی انجام شد. مدت زمان درمان: 3 روز

دکتر درمانگر: دکتر نوری

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com