Email: contact@nurident.com Tel: +359 88888888

بیمار 62 ساله است. یافته های بالینی عبارتند از: پریودنتیت مزمن ، عدم قرارگیری فک ها روی یکدیگر و اختلال در عملکرد و از بین رفتن زیبایی. بیماری های همزمان : دیابت. برنامه درمانی شامل: کشیدن کلیه دندان ها ، کاشت 12 ایمپلنت های فوری دندان در فک فوقانی و 10 ایمپلنت فوری دندان در فک تحتانی ، ترمیم بافت نرم و سخت و بارگذاری پروتز بر روی ایمپلنت های دندان است. ساختار سرامیکی توسط لیزر با سرامیک زیبایی IPS e. max ceram ساخته شده است . مدت زمان درمان: 6 روز

دکتر درمانگر: دکتر نوری

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com