هر دو فک بیمار 62 ساله کاملاً از بین رفته است. او برای معالجه به کلینیک دندانپزشکی نوریدنت مراجعه کرد زیرا با دندانهای مصنوعی نمی توانست به درستی غذا بخورد. بیمار دخانیات مصرف میکند. برنامه درمانی شامل موارد زیر است: کاشت 10 ایمپلنت فوری دندان در فک فوقانی و 8 ایمپلنت فوری دندان در فک تحتانی و بارگذاری پروتز روی ایمپلنت ها با استفاده از توسط لیزر و سرامیک IPS e. max ceram. مدت زمان درمان: 6 روز

دکتر درمانگر: دکتر نوری

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com