Email: contact@nurident.com Tel: +359 88888888

بیمار 36 سال سن دارد. یافته های بالینی نشان دهنده از بین رفتن کامل دندانها در فک فوقانی ، و از بین رفتن برخی از دندانها در فک تحتانی ، پریودنتیت مزمن ، داشتن چند ایمپلنت کلاسیک، در قسمت پایین سمت چپ عفونت در اطراف ایمپلنت وجود دارد. بیمار دخانیات مصرف میکند. برنامه درمانی شامل: کشیدن کلیه دندانها و ایمپلنت کلاسیک در فک پایین سمت چپ ، قرار دادن 6 ایمپلنت فوری بازال و 8 ایمپلنت فوری (BasalFix) در فک پایین، ترمیم بافت نرم و سخت و بارگذاری پروتز بصورا ترکیبی روی ایمپلنت های کلاسیک و بازال با بارگذاری لیزر و سرامیک IPS e. max ceram. مدت زمان درمان: 2 مراجعه (بین 2 ویزیت ، بیمار دندان موقت خواهد داشت)

دکتر درمانگر: دکتر نوری

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com