Email: contact@nurident.com Tel: +359 88888888

یک بیمار 46 ساله مبتلا به پریودنتیت مزمن ، از دست رفتن دندان در بخشی از فک و دندان های پر شده با ساختارهای فلزی و سرامیکی قدیمی. عدم زیبایی ، و اختلال در عملکرد فک می باشد برنامه درمانی شامل موارد زیر است: کشیدن دندان هایی که نمی توان آنها را ترمیم کرد ، کاشت 10 ایمپلنت فوری دندان در فک فوقانی و 6 ایمپلنت فوری دندان در فک تحتانی ، عصب کشی دندانهای جلویی و پر کردن آنها برای قرار دادن سازه های فلزی و سرامیک. هدف از درمان: ترمیم زیبایی و بهبود عملکرد. مدت زمان درمان: 3 روز

دکتر درمانگر: دکتر نوری

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com