Email: contact@nurident.com Tel: +359 88888888

بیمار 55 سال سن دارد. یافته های بالینی شامل پریودنتیت شدید ، تحلیل رفتن شدید استخوان و تجمع حجم زیاد از جرم و تارتار, بین رفتن زیبایی ، اختلال در عملکرد. برنامه درمانی شامل: کشیدن کلیه دندان ها ، کاشت 10 ایمپلنت فوری دندان در فک فوقانی و 8 ایمپلنت فوری دندان در فک تحتانی ، ترمیم بافت نرم و سخت و قرار ساختار متال سرامیک روی ایمپلنت کاشته شده روی دندان. مدت زمان درمان: 3 روز

دکتر درمانگر: دکتر نوری

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com