بیمار 60 ساله است. یافته های بالینی عبارتند از: فک فوقانی کاملاً تحلیل رفته و کاملاً آتروفی شده ، فک تحتانی تا حدی تحلیل رفته ، تحلیل رفتن استخوان و تحرک درجه 3 دندانهای موجود. عدم زیبایی ، اختلال در عملکرد. برنامه درمانی شامل: کشیدن کلیه دندانها ، کاشت 10 ایمپلنت فوری دندان در فک فوقانی و 8 ایمپلنت فوری در فک پایین ، ترمیم بافت نرم و سخت و پروتز بر روی دندان. و کاشت ایمپلنت فوری بازال و بارگذاری ساختار متال سرامیک بر روی آن. این روش کاشت نیازی به بالابردن سینوس یا تقویت استخوان ندارد و کاملاً بدون درد است. مدت زمان درمان: 3 روز

دکتر درمانگر: دکتر نوری

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com