فک های این بیمار 55 ساله کاملا از بین رفته و بیمار از آتروفی شدیدی رنج میبرد. این بیمار به مرکز ایمپلنتولوژی نوریدنت مراجعه کرد چون نمیتوانست با دندانهای مصنوعی خویش غذا بخورد. بیمار دخانیات مصرف میکند. برنامه درمانی: کاشت 10 ایمپلنت فوری بازال در فک بالا و 8 ایمپلنت فوری بازال ( بی کورتیکال) در فک پایین و بارگذاری ساختار متال سرامیک پروتز روی ایمپلنت. دوره درمان : 3 روز.

دکتر درمانگر: دکتر نوری

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com