ایم بیمار 53 ساله می باشد. تشخیص بالینی پس از بررسی عکس رادیوگرافی و معاینهپارادنتیت ، از بین رفتن استخوان در فک پایین و سازه های فلزی و سرامیکی قدیمی را نشان می دهد. همچنین این بیمار دچار فشار خون بوده و دخانیات نیز مصرف میکند. برنامه درمانی شامل: کشیدن کلیه دندان ها ، کاشت 10 ایمپلنت فوری بازال در فک فوقانی و کاشت 8 ایمپلنت فوری بازال در فک تحتانی ، انجام مراحل ترمیم بافت نرم و سخت و پروتز بر روی کاشت با لیزر و سرامیک IPS e. max ceram . دوره درمان: 6 روز

دکتر درمانگر: دکتر نوری

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

use keywords 50 Chars

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com