Email: contact@nurident.com Tel: +359 88888888

بیمار 68 ساله است. یافته های بالینی عبارتند از: پریودنتیت شدید ، تغییر مکان دندان های موجود و آتروفی شدید. برنامه درمانی شامل: کشیدن کلیه دندانها ، کاشت 10 ایمپلنت فوری بازال در فک فوقانی و 8 ایمپلنت فوری بازال در فک تحتانی ، و ترمیم بافت نرم و سخت و پروتز بر روی دندان ها با استفاده از ایمپلنت بازال و ساختار متال سرامیکی ساخته شده توسط لیزر با سرامیک IPS e. max ceram. این روش کاشت نیازی به بالابردن سینوس یا پیوند استخوانی ندارد . مدت زمان درمان: 6 روز

دکتر درمانگر: دکتر نوری

basal implant dental implant nurident

Basalimplantat-Zahnimplantat

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com