این بیمار 44 سال سن دارد و در دندانهای طبیعی اش سایش دندان و و از بین رفته لثه در ناحیه جلو در دندان 31 در فک تحتانی ، از بین رفتن زیبایی و روی هم قرار نگرفتن فک ها بطور کامل مشاهده می شود. برنامه درمانی شامل: برداشتن پیوند بافت نرم از کام و پیوند در ناحیه فرونتال، عصب کشی کلیه دندانهای طبیعی در فک فوقانی و تحتانی و پر کردن آن با استفاده از ساختار متال سرامیک و ساخته شده توسط لیزر و سرامیک IPS e.max ceram. هدف از درمان: بازسازی زیبایی و ساختار دندان ها. مدت زمان درمان: 6 روز.

دکتر درمانگر: دکتر نوری

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com