بیمار 73 ساله است. یافته های بالینی عبارتند از: پریودنتیت شدید در آرواره های فوقانی و تحتانی ، از دست داست شدید بافت استخوانی ، آتروفی شدید در فک فوقانی ، سازه های فلزی و سرامیک قدیمی. عدم تقارن و قرار نگرفتن کامل فک ها روی یکدیگر. برنامه درمانی شامل: کشیدن کلیه دندانها ، کاشت 12 ایمپلنت فوری بازال در فک فوقانی و 8 ایمپلنت فوری بازال در فک پایین ، و ترمیم بافتهای نرم و سخت و پروتز بر روی دندان روی ساختار متال سرامیک بوسیله لیزر و سرامیک IPS e. max ceram. این روش کاشت نیازی به بالابردن سینوس و یا تقویت استخوان ندارد و مراحل درمان بدون درد است. مدت زمان درمان: 6 روز

دکتر درمانگر: دکتر نوری

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com