Email: contact@nurident.com Tel: +359 88888888

بیمار 45 سال سن دارد. تشخیص بالینی پس از معاینه و بررسی عکس رادیوگرافی: استخوانهای فکها کاملاً از بین رفته و آتروفی کامل. نامتقارن بودن فک ها و عدم قرارگیری آنها بصورت کامل روی هم و ایجاد اختلال در عملکرد. برنامه درمانی شامل کاشت 12 ایمپلنت فوری بازال با نام تجاری BasalFix در فک فوقانی و کاشت 8 ایمپلنت های فوری بازال با نام تجاری BasalFix در فک تحتانی و پروتزهای تولید شده توسط لیزر با سرامیک زیبایی IPS e. max ceram، بازگرداندن زیبایی و تقارن فک بدون بالابر سینوس و تقویت استخوان. مدت زمان درمان: 6 روز.

دکتر درمانگر: دکتر نوری

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com