Email: contact@nurident.com Tel: +359 88888888

بیمار 56 سال دارد. تشخصی های بالینی پس از معاینع و بررسی عکس رادیولوژی بیمار، بیماری لثه و پارادنتیت ، در فک پایین قسمت هایی بدون دندان بوده و در بخشی از آن سازه های فلزی و سرامیکی قدیمی قرار دارد. بیمار سیگاری است. برنامه درمانی شامل: کشیدن کلیه دندان ها ، قرار دادن 10 ایمپلنت فوری بازال در دو قشر دندان در فک فوقانی و قرار دادن 8 ایمپلنت فوری بازال در فک پایین ، مراحل ترمیم بافت نرم و سخت و پروتز روی کاشت ها از جنس لیزر سرامیکی IPS e.Max ceram می باشد. مدت زمان درمان: 6 روز

دکتر درمانگر: دکتر نوری

use keywords 50 Chars

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com