Пациент на 44 години. Клиничната находка включва: Частично обеззъбени горна и долна челюст, фрактурирани клинични коронки на зъби, ретиниран премолар в долна челюст. Нарушена естетика, оклузия и функция. Лечебният план включва: Екстракция на неперспективните за лечение зъби, екстракция на ретинирания премолар в долна челюст, поставяне на 6 имедиатни компресивни едночастови) зъбни импланта, в горна челюст и 5 имедиатни компресивни зъбни импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани, девитализация и изпиляване на останалите зъби, и комбинирано протезиране върху естествени зъби и импланти, чрез циркониеви конструкции с естетична керамика IPS e. Max Ceram. Срок за лечение: 6 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури и екип

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com