Пациент на 78 години. Клиничната находка включва: Изцяло обеззъбени горна и долна челюст, като в горна челюст на панорамната ренгенография се вижда ретиниран кучешки зъб. Нарушена естетика, оклузия и функция. Лечебният план включва:  Екстракция на ретинирания зъб, поставяне на 9  имедиатни базални и компресивни зъбни импланта, в горна челюст и 8  имедиатни бикортикални зъбни импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани и незабавно протезиране върху зъбните  импланти, чрез  металокерамични коронки. Срок за лечение:  3 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com