Email: contact@nurident.com Tel: +359 88 777 0703

Пациентка на 55 години. Клиничната находка включва: Пародонтит, частично обеззъбенни горна и долна челюст, голяма костна атрофия в обеззъбените участъци. Нарушена оклузия, естетика и функция. Лечебният план включва: Екстракция на всички зъби, поставяне на 9 имедиатни базални и компресивни дентални импланта, в горна челюст и 8 имедиатни базални и компресивни дентални импланта, в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху имплантите, чрез  лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.Срок за лечение: 6 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com