Email: contact@nurident.com Tel: +359 88 777 0703

Пациент на 63 години.  Клиничната находка включва: Тежък пародонтит, голяма подвижност на наличните зъби, частично обеззъбени горна и долна челюст, силно атрофирали. Нарушена естетика, оклузия и функция. Придружаващо заболяване - артериална хипертония. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на 11 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в горна челюст  и 9 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в долна челюст,  ремоделиране на меки и твърди тъкани и  протезиране върху имплантите, чрез лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram и възстановяване на оклузия, естетика и функция.  Без костна аугментация и синус-лифт. Срок за лечение:  6 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant Nurident

basal implant dental implant nurident

use keywords 50 Chars

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com