Email: contact@nurident.com Tel: +359 88 777 0703

Пациентка на  44 години. Клиничната находка включва: Хроничен пародонтит,  частично  обеззъбена горна и долна челюст,  голяма атрофия в горна челюст, множествени кариозни лезии,  фрактурирани клинични коронки. Нарушена естетика, оклузия и функция. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на 11 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в горна челюст  и 9 имедиатни базални и компресивни дентални импланта в долна челюст,  ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху имплантите, чрез лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.  Възстановяване на естетика, оклузия и функция. Срок за лечение:  6 дни  

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com