Пациентка на 60 години. Клиничната находка включва: Обеззъбена и силно атрофирала горна челюст, частично обеззъбена долна челюст, загуба на кост и подвижност 3-та степен на наличните зъби. Нарушена естетика, оклузия и функция. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на 10  имедиатни бикортикални зъбни импланта,  в горна челюст и 8  имедиатни бикортикални зъбни импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху зъбните  импланти, чрез металокерамични конструкции. Без необходимост от синус-лифт и костна аугментация, напълно безболезнено. Срок за лечение:  3 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com