Пациенткa на 68 години. Клиничната находка включва: Тежък пародонтит, подвижност на наличните зъби и силна атрофия. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на 10 имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в горна челюст и 8 имедиатни бикортикални импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани и протезиране върху имплантите, чрез металокерамични конструкции лазер с естетична керамика IPS e. Max Ceram.  Без необходимост от синус-лифт и аугментация. Срок за лечение:  6 дни 

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

Basalimplantat-Zahnimplantat

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com