Пациент на 44 години, с абразия на наличните естествени зъби и гингивална рецесия във фронталната област на зъб 31 в долна челюст, нарушена естетика и намалена оклузия. Лечебният план включва: Вземане на мекотъканна присадка от небцето и присаждането й във фронталната област, девитализация на всички естествени зъби в горна и долна челюст и изпиляването им за металокерамични конструкции, чрез лазер сестетична керамика IPS e. Max Ceram. Цел на лечението: Възстановяване на естетиката и оклузията. Срок за лечението: 6 дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури и екип

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com