Email: contact@nurident.com Tel: +359 88 777 0703

Пациентка  на  36 години.  Клиничната находка включва:  Частично обеззъбени челюсти, атрофия в дисталните участъци на максила, стари металокерамични конструкции, липса на естетика, нарушена оклузия и функция. Лечебният план включва:  Екстракция на всички зъби, поставяне на  10   имедиатни базални и компресивни зъбни импланта в горна челюст  и 9  имедиатни базални  и компресивни  зъбни импланта в долна челюст, ремоделиране на меки и твърди тъкани, възстановяване на естетика, оклузия и функция,  и протезиране върху  имплантите, чрез  лазер  с  естетична керамика  IPS  e.  Max  Ceram.  Срок за лечение:  6  дни

Лекуващ лекар: Д-р Нури

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

basal implant dental implant nurident

Seyed Majid Noori Seyed Majid Noori
NuriDent
ul. 52 Zlatovruh
Sofia, , 1164 Bulgaria
+359887770703
https://nurident.com